Chương Trình Trại Hè 2021

Trại Hè 2021 sẽ diễn ra từ chiều ngày 29.07 đến ngày 01.08.2021, để tiện cho công việc chuẩn bị, xin quí đầy tớ con cái Chúa chúng ta cố gắng ghi danh thật sớm. sự có tham dự của mọi người sẽ làm vinh hiển Chúa chúng ta và là sự khích lệ nhau trên bước đường hầu việc Chúa!

Hình ảnh Kiko 2019

Kinderkonferenz (KIKO) là một kỳ trại dành cho các cháu  Ấu Nhi, Thiếu Nhi và Thanh Niên, được tổ chức hàng năm tại Hội Thánh Chúa Jesus Zentrum e.V. . Qua sự huớng dẫn của các anh chị trong Ban Thanh Niên của Hội Thánh, các em sẽ được học Lời Chúa, sinh hoạt chung qua sự Tôn Vinh, vui chơi ngoài trời và nhiều chương trình tiết mục khác! Và không chỉ có các cháu không mà cả những bậc phụ huynh cũng có thể tham gia trong các công việc hậu cần và các hoạt động ngoài trời cùng con cháu mình!