Trại hè (Sommerkonferenz) 2023

Trại Hè (Sommerkonferenz) 2023
Thờ phượng sáng ngày 13.07 (Morgengottesdienst)
Giảng luận: Ms. Bùi Quốc Phụng
Nên Thánh trong mọi cách ăn ở mình (Heilig werden in allen Lebenweisen)
1 phi e rơ (1. Petrus) 1: 15

Thờ phượng online (online Gottesdienst)

Thờ phượng Online hàng tuần (Online Gottesdienst jede Woche)
Tại Hội Thánh Chúa Jesus Zentrum e.V.
Mỗi Chủ Nhật (Sonntags): 10:00 h
10 phút trước giờ Thờ Phượng thì youtube của Hội Thánh sẽ mở

24.04.2022
Chia xẻ (Predigt): trưởng lão Lê Phú Quốc
Kinh Thánh (Bibel): Mathiơ (Mat.) 14: 13-21
Đề tài (Thema): Hãy đem đến cho Chúa – Bringet sie mir her

#thờ_phượng #gottesdienst #online #trực_tuyến #hàngtuần #Chúanhật #sonntag #jesuszentrum #bühren3 #wildeshause #Đức #Germany #Deutschland #wöchentlich #jede_Woche

https://www.youtube.com/user/jesuszentrum

Nhìn lại năm (Rückblick auf das Jahr) 2021

Nhưng Chúa phán rằng: Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức-mạnh của ta nên trọn-vẹn trong sự yếu-đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu-đuối tôi, hầu cho sức-mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu-đuối, nhuốc-nhơ, túng-ngặt, bắt-bớ, khốn-khó; vì khi tôi yếu-đuối, ấy là lúc tôi mạnh-mẽ.

II Cô-rinh-tô 12:9-10